Pitkiä suomalaisia, tall Finnish men


Muita pitkiä suomalaisia Daniel Cajanus s. 1703 Paltamo k. 27.2.1749 Haarlem Hollanti , 247 cm

Kirjallisuudessa usein mainittu joko ruotsalaiseksi tai hollantilaiseksi. Eli suurimman osan elämästään ulkomailla lähdettyään ilmeisesti ruotsalaiseen sotaväkeen joutumista pakoon. Esiintyi Englannissa, mutta viime vuosinaan asui Hollannissa. Tuli tunnetuksi pituutensa ohella hyväntekeväisyydestään.
Cajanuksen pituudesta on todella ristiriitaisia tietoja. Vuodelta 1754 peräisin olevassa Kainuun historia-teoksessa pituudeksi mainitaan 230 cm. Muut hänen pituudestaan esitetyt arviot ovat välillä 224 - 283 cm. Tuo mainitsemani 247 cm on ollut pitkään yleisimmin oikeana pidetty luku. Siihen tasoon viittaisi ainakin Enoch Seemanin luonnolliseen kokoon Danielista maalaama muotokuva vuodelta 1734. Cajanus kirjoitti itsestään omaelämäkerran, jota pidetään monin osin epäluotettavana, tästä johtunee myös erilaiset tiedot hänen pituudestaan.


 Louis (Lauri) (Big Louie) Moilanen s. 5.1.1886 Puolanka, k. 16.9.1913 Michigan USA, 246 cm
        
Vähemmän tunnettu suomalaisjätti, joka hänkin enimmän osan elämästään vaikutti Yhdysvalloissa ja työskenteli siellä mm. kaivoksessa ja kierteli myös sirkuksen mukana.


 Reino Rutanen (16.7.1900– 12.12.1964), 237 cm
        
 Asui keski-Suomessa mm. Laukaassa, Äänekoskella ja Viitasaarella.
 Sekoitettiin useasti Väinöön.


 Reino Edward Enqvist 2.1.1900 Alahärmä, kuolinaika tuntematon, 230 cm        


 Rauvan Jaakko 3.8.1820 Mouhijärvi—13.5.1855 Puola, 228 cm
        
 Asui Mouhijärvellä, lähti 1850-luvulla Ranskaan ammattipainijaksi. Sukua Väinön isänäidinäidin kautta.
        
Sami Eerola s. 19.8.1969 Rauma, 218 cm

Hannu Kannisto s. 26.3.1951 Helsinki, 216 cm

Clas-Ove Bruun s. 30.4.1956 Helsinki, 215 cm


Other tall Finnish men


Daniel Cajanus (1703-1749) 247 cm

Cajanus is often mentioned as a Swedish or Dutch man. He was born in Paltamo, Finland, but he lived the most part of his life in abroad, primarily in Great Britain and Holland. He was also showing himself and was also known about his charity.

There is different information about his height. In a book of Kainuu’s history from the year 1754 the height of Cajanus is said to be 230 cm. Other information about his height is from 224 to 283 cm depending of the source. His height is most often mentioned to be 247 cm.


Louis (Lauri) (Big Louie) Moilanen (1886-1913) 246 cm

Big Louie was not very known in Finland born giant. He lived in United States for most of his life and worked there as a miner, but also showed himself in circus.


Reino Rutanen (16.7.1900– 12.12.1964) 237 cm

He lived in Laukaa, Äänekoski, and Viitasaari and has often confused with Väinö Myllyrinne.


Reino Edward Enqvist 2.1.1900—?, 230 cm


Rauvan Jaakko 3.8.1820-13.5.1855,  223 cm. Mouhijärvi

He worked as a professional wrestler in France from 1850s. He was a relative of the family of Väinö’s grand mather’s mother.

Sami Eerola s. 19.8.1969 Rauma, 218 cm

Hannu Kannisto s. 26.3.1951 Helsinki, 216 cm

Clas-Ove Bruun s. 30.4.1956 Helsinki, 215 cm